Bọc Răng Sứ Titan

2 of 2 episodes indexed
Back to Search - All Episodes

Có Nên Bọc Răng Sứ Titan Hay Không? Giá Có Đắt Không?

by Nha Khoa Rich Dental
June 23rd 2022
00:00:14
Description

Hiện nay, có khá nhiều người lựa chọn răng sứ Titan để cải thiện thẩm mỹ của răng. Vậy, giá răng sứ titan bao nhiêu tiền? Có... More

Good night wait by this leader, he says.

Có Nên Bọc Răng Sứ Titan Hay Không? Giá Có Đắt Không?
Có Nên Bọc Răng Sứ Titan Hay Không? Giá Có Đắt Không?
replay_10 forward_10
1.0x